நடிகர் சூர்யாவின் ₹ 30 லட்சம் நன்கொடை “காலத்தி னாற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும் ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது”Actor Suriya’s ₹ 30 Lakhs donation to Tamil Film Producers Council

தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்திற்கு ரூ.30 லட்சம் நிதியுதவி 1,300 தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு ஆயுள் காப்பீடு வழங்க நடிகர் சூர்யா நிதியுதவி அளித்துள்ளார்.Categories: Cinema News

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: